คลังเก็บป้ายกำกับ: กำหนดการสำคัญ :

กำหนดการสำคัญ :

ระดับปริญญาตรี

วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ       20 มกราคม 2559

การตอบรับบทความ        20 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสนอผลงาน              19 เมษายน 2559

(หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558)

ระดับประเทศ

วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ        20 ธันวาคม 2558

การตอบรับบทความ          20 มกราคม 2559

วันสุดท้ายรับบทความเต็ม    20 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสนอผลงาน   19 เมษายน 2559