คลังเก็บหมวดหมู่: FENETT 2016

หลักการและเหตุผล :

วิศวกรรมอาหาร เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการพื้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสนอผลงานและเกิดการแลกเปล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน วัตถุประสงค์ :

สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ :

สถานที่ดำเนินการ :        ห้องประชุม อาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ :

รูปแบบการประชุมวิชาการ :

เป็นงานเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการด้านวิศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน รูปแบบการประชุมวิชาการ :

หัวข้องานวิจัยที่กำหนด :

–          Food Machinery –  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน หัวข้องานวิจัยที่กำหนด :

วัน-เวลาและสถานที่จัดงาน :

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน วัน-เวลาและสถานที่จัดงาน :

วิธีการลงทะเบียน :

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.foodeng.kmit … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน วิธีการลงทะเบียน :

กำหนดการสำคัญ :

ระดับปริญญาตรี วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน กำหนดการสำคัญ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณสุธัญญา ถาดนาค ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน FENETT 2016 | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :