หัวข้องานวิจัยที่กำหนด :

–          Food Machinery

–          Food Processing

–          Food Process Instrumentation and Control

–          Food Properties and Food Quality

–          Food Safety and Management

–          Food Packaging and Handling

–          Related Topics in Food Processing System

เรื่องนี้ถูกเขียนใน FENETT 2016 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร