วิธีการลงทะเบียน :

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล.สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร หมายเลขบัญชี 088-224648-2

ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับเอกสารการประชุม (Proceeding) และของที่ระลึกในงานประชุม