ตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมอาหาร

 

960016_644283668939361_1919082050_n

(1) วิศวกรอาหาร
(2) นักวิจัยด้านอุปกรณ์และกระบวนการผลิตอาหาร
(3) นักวิเคราะห์โครงการผลิตอาหาร
(4) นักวางแผน/นักออกแบบโครงการ
(5) นักออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการผลิตอาหาร
(6) นักพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการผลิตอาหาร
(7) ที่ปรึกษาระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
(8) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
(9) ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตอาหาร

 

วิศวกรรมอาหาร